Straiton; Edinburgh; MIDLOTHIAN; SCOTLAND

Frame details

15 April 1946 Date known
Straiton; Edinburgh; MIDLOTHIAN; SCOTLAND
55.882585, -3.155298
NCAP-000-000-088-807
5328
540 Squadron (RAF)
Vertical
10600