Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.

Frame details

Date: 29 June 1948
Location: Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.
Coordinates (lat, lon): 22.337597, 114.201694
Frame: 5010
Image type: Vertical
Scale: 5000