Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.

Frame details

Date: 29 June 1948
Location: Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.
Coordinates (lat, lon): 22.340069, 114.192217
Frame: 5016
Image type: Vertical
Scale: 5000