Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.

Frame details

Date: 29 June 1948
Location: Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.
Coordinates (lat, lon): 22.332597, 114.197329
Frame: 5052
Image type: Vertical
Scale: 5000