Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.

Frame details

Date: 29 June 1948
Location: Sheung Yuen Leng; Hong Kong; Hong Kong S.A.R.
Coordinates (lat, lon): 22.333938, 114.196451
Frame: 5053
Image type: Vertical
Scale: 5000